Privaciewet

Privacywet

Deze site heeft als doel: de interesse in het mooie vak van, klokken of uurwerkmaker, te bewerkstelligen.

De tekst en foto’s zijn over het algemeen van de auteur, tenzij anders vermeld.

Mocht je een foto of tekst willen gebruiken, neem altijd eerst contact op met toonmichiels@ziggo.nl dit omdat enkele foto’s expliciet voor deze site zijn vrijgegeven.

Ook voor opmerkingen over foto’s en artikelen: toonmichiels@ziggo.nl

De auteur of rechthebbende wordt toestemming gevraagd, en/of aan naamsvermelding gedaan, tenzij de foto’s uit het publieke domein en vrij van rechten zijn.

Aan het auteursrecht en privacy besteden wij dus alle aandacht.

Persoon gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn gegeven. 

Doelstelling site en bijeenkomsten.

Doel is om over de gezamenlijke klokkenactiviteiten te praten en kennis uit te wisselen om ook anderen enthousiast te maken voor het vak van klokkenmaker, zodat dit niet verloren gaat.  (Aanvulling: En om de kennis van het oude handwerk te handhaven en te vergroten)