Verslag bijeenkomst 21 juni 2012

Door Toon Michiels op 24 juni 2012

 

Deze avond gaf Dhr. Eef van Swelm, oud medewerker van Philips Nijmegen, het Merlet College in Cuijk en tevens organisator van de jaarlijkse Internationale Techno – Stoomdag in Wijchen, een lezing.De lezing was goed voorbereid.

Door middel van voorbeelden en de kopieën die  hij voor iedereen beschikbaar stelde, ging Dhr. van Swelm in op het berekenen van tandwielen, frezen en de werking van verdeelapparaten. Een  wekker zetten was  niet nodig , want deze vakman bij uitstek hield iedereen wakker, ook bij iedere vraag gaf hij uitvoerig tekst en uitleg, zelfs de pauze op de normale tijd schoot erbij in. Iedereen van de klokkengroep Vierlingsbeek weet nu wat het verschil is tussen evolvente en cycloidale vertandingen,het berekenen van tandwielen en verdeel methodes.

Na deze lezing hebben we de rest van de avond gebruikt om meegebrachte spullen te bekijken, en gegevens  uit te wisselen.  Ook is tevens  besloten de volgende bijeenkomst in september te houden. Het thema en de juiste datum krijgt iedereen ruim van te voren toegezonden. Al met al, een geweldige avond, waar de essentie vooral lag bij: de lezing van Eef van Swelm!