Informatie

Welkom op de site van Maak eens tijd. Dit is een internetsite voor uurwerk- en klokkenliefhebbers. Onder de noemer “Maak eens tijd” komen uurwerk- en klokkenliefhebbers uit het Land van Cuijk en aangrenzende regio’s enkele malen per jaar in Vierlingsbeek bij elkaar.

Doel is om over de gezamenlijke klokkenactiviteiten te praten en kennis uit te wisselen om ook anderen enthousiast te maken voor het vak van klokkenmaker, zodat dit niet verloren gaat. Vaak worden meegebrachte uurwerken, gereedschappen en boeken en probleem gevallen besproken tijdens een bijeenkomst. Ook worden er regelmatig lezingen gegeven.

Om de datum van een bijeenkomst te bepalen wordt gebruik gemaakt van afspreken.nl.
Het programma voor een bijeenkomst krijgen de leden per e-mail toegestuurd, maar wordt ook op de site geplaatst.
Lidmaatschap kennen wij niet, wel dient u zich aan te melden voor een bijeenkomst!
En als men om welke reden dan ook de vergadering niet kan bijwonen wordt verwacht dat je ruim op tijd afmeldt. Vanzelfsprekend zijn de consumpties voor eigen rekening.

Op deze site kan iedereen artikelen plaatsen, over klokken, uurwerken, techniek, klokkenmakers, gereedschap, lectuur en geschiedkundig enz. Plaatsing geschiedt alleen met goedkeuring van de site beheerder. De artikelen en foto’s dienen vrij te zijn van auteursrechten in de breedste zin van het woord.

Onder Ditjes en Datjes en Gezocht, kunnen leden een advertentie plaatsen.
De advertentie mag voorzien zijn van een foto met een korte omschrijving van het artikel.  Bij verkoop, dient men ook de vraagprijs te vermelden en uiteraard altijd het e-mailadres of tel. nummer van de verkoper.

De aanbieder van een advertentie is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor wat hij of zij aanbiedt. De beheerder van de site kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.

Verder veel plezier van de tijd die je aan ”maakeenstijd” besteedt!