Remmen, en de klokkenmakers van Sint Anthonis

Deel II (B)

Huis Remmen te St. Anthonis anno 2015

Huis Remmen te St. Anthonis anno 2015

De volgende klokkenmaker zou rond 1800  Martinus Remmen zijn geweest.  Martinus Remmen is geboren 12 juli 1780 ? en was meester ijzersmid. Hij heeft een kasthouder voor een gouden horloge gemaakt voor Hermanus van Cuijk in Boxmeer rond 1834. En vermoedelijk gewoond in de wijk Kerkstraat A 10 te Sint Anthonis.

Van deze smid is bekend dat hij in 1834 een kasthouder voor een gouden horloge maakte voor Hermanus van Cuijck waarover onenigheid bestond. Zie het onderstaande bericht van het Vredegerecht.

Boxmeer  22-12-1834  Vonnis Hermanus van Cuijk, horlogemakemaker, Boxmeer, eiser, Martinus Remmen, smid, St.Anthonis Gedaagde.  Betreft niet nagekomen afspraken omtrent gouden horlogïen.

Een andere grofsmid, Gerardus Remmen geboren 23 februari 1817 en gehuwd met Jacoba Heurkens uit Oeffelt heeft ook in Sint Anthonis gewoond. Het is dus wel mogelijk dat deze Remmen ook klokken hebben gebouwd, en familie was van het klokkenmakers geslacht Remmen te Well.

En ik denk dat dit een foto is van martinus en jakomijn verhof - kopie (3)Volgens overleving is de foto rechts: Martinus Remmen en zijn vrouw Jacomina Verhof.  foto: P. Eling- Remmen

Ze kwamen elkaar meer tegen de familie Remmen en van Cuijk gezien de volgende schuldbekentenis.

Bron schepenbanken 01-12-1768  Godefriedus van Cuijk en Theodora Remmen echtelieden; Hendrik Havens en Jacobus Remmen, momboirs van Jacomina Remmen minderjarige dochter, geautoriseerd door J. Brouwer, ambman hebben verkocht aan Hendrik Theussen een stuk bouwland genaamd de Langen Akkers onder Vortum in het Neerveld. Grenzend aan het erf van Albert Bouwmans en Gerrit Arts. Hendrik van Kempen heeft recht van overpad.

Datum: 26.01.1835.  Martinus Roijendijk, landbouwer te Mill, verklaart f 700,– schuldig te zijn aan Martinus Remmen, mr. smid te St. Anthonis. Tot borgen stellen zich Hermanus van Cuijk, mr. smid te Mill en Johannes van den Hark, landbouwer te Mill.

Als je zoekt in de schepenbanken op BHIC kom je vele schuld bekentenissen tegen ten gunste van Martinus Remmen. Hopelijk kom ik nog eens meer te weten over eventuele klokken van de Remmen’s in Sint Anthonis.

Nieuwe afbeelding (2) - kopie

 

Huis Remmen te St. Anthonis anno 2015

Huis Remmen te St. Anthonis anno 2015

 

Het linkse huis is in 1939 gebouwd door Koos Remmen.

Het  huis in de klimop van Remmen is in 1939 gebouwd door Koos Remmen.

Martinus Remmen en zin vrouw Jacomijn Verhof Foto: P.Eling- Remmen.