50 jaar trouwe dienst en geen onderscheiding!

Klokkenmaker, François Snels- Steenbergen

Frans Snels (2) - kopie - kopieDe gegevens in een door mij eerder geschreven artikel ” Frans Snels- Steenbergen “ over Frans Snels, komen uiteraard uit diverse bronnen.  Een citaat uit het boek; Uit stad en land van Steenbergen Blz. 86 : gedenkbundel bij gelegenheid van de herdenking Steenbergen 500 jaar Nassaustad, 1458-1958 / onder red. van Albert Delahaye  is een mooie aanvulling. Het citaat kreeg ik deze week toegestuurd door een lid van de heemkunde kring van Steenbergen.  Het werpt weer een ander licht op de klokkenmaker Frans Snels.

Blz. 86

In 1887 was het uurwerk uit het voormalige stadhuis zodanig versleten en onbetrouwbaar in zijn tijdsaanduiding geworden, dat op 11 juni door de gemeenteraad aan klokkenist der gemeente , F.P.J. Snels opgedragen werd een nieuw uurwerk te leveren. Snels genoot bij zijn opdrachtgevers, gezien de verschillende koopvoorwaarden, niet bijster veel vertrouwen, want bij het plaatsen moest de man tevens f 100,- warborgsom in de gemeentekas storten, bestemd om bij het niet functioneren van het uurwerk voor genoemd bedrag het mechanisme te kunnen doen verwijderen. De overeenkomst eindigt voorts met de bepaling, dat mocht deze verwijdering onverhoopt nodig zijn , ,,hem, Snels, verder van alle mededinging uit te sluiten”. Bovendien werd nog een voorwaarde opgenomen, dat de koopsom, zijnde f 400,- eerst na vijf jaren zou worden uitbetaald, nadat gebleken zou zijn , ,,dat het werk in allen deele en steeds aan de gestelde eischen (zou) voldoen”. Men had zich dus geheel veilig gesteld, Snels werd gedurende die vijf jaren met het opwinden van het nieuwe uurwerk belast tegen dezelfde ongenoemde beloning als hij tot dan toe genoot. Aan een goede verzorging van de nieuwe aanwinst behoefde men in de eerste jaren door deze benoeming tenminste niet te twijfelen.b Stadhuis Steenbergen na de brand Trouwens alle wantrouwen is achteraf gezien wel wat misplaatst geweest, want het uurwerk ging eerst een halve eeuw later bij de brand ten onder. 

Toch was de toen 78 jarige Frans Snels verdachte in de nog steeds raadselachtige brand van het Stadhuis.  Wat misschien mede de oorzaak is dat de heer Frans Snels nooit onderscheiden is voor 50 jaar trouwe dienst.

.