Verslag: bezoek Comtoisemuseum van Bernd Deckert in Düsseldorf.

Beste klokkenvrienden,

Het bezoek aan het Comtoisemuseum van Bernd Deckert in Düsseldorf was mooi en interessant. De 8 leden die op donderdagochtend 21 november bij het museum aankwamen werden hartelijk ontvangen door Bernd Beckert. Hij vertelde over het tot stand komen van zijn verzameling van maar liefst 384 Comtoises, bijna allemaal met een bijzonder kenmerk. De mooiste is een Comtoise met bewegende figuren, de zgn. Jacques Mart. Voor foto’s van dit museum kijk eens op http://www.comtoise.de/museumpics.htm

Met dank aan Jan en Tiny van Haandel voor het organiseren van deze excursie!

Het lukt niet meer om dit jaar een bijeenkomst te houden. De eerstvolgende is de Nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 16 januari 2014. Aan de invulling van deze avond wordt nog gewerkt, voorstellen hiervoor zijn zeer welkom.

Ook namens Toon wens ik u gezellige feestdagen en een goed begin van 2014.

Met vriendelijke groet, René.