George Washington

Van tweeën één   Uit Chronos 1957

De bekende grondlegger van de Amerikaanse onafhankelijkheid was een man van weinig woorden. Hij was een uitermate plichtsgetrouw man, die aan zijn medewerkers dezelfde hoge eisen stelde als aan hemzelf. Toen dan ook één van Washington’s sekretarissen eens een half uur te laat verscheen trachtte deze zich met veel omhaal van woorden te verontschuldigen. Washington evenwel, kort van stof als altijd, bromde:

,,Er bestaan maar twee mogelijkheden: of U schaft zich een nieuw horloge aan, of ik schaf mij een nieuwe sekretaris aan.’’