Charlie Chaplin

Het Gouden horloge van Charley Chaplin

Uit: Chronos 29 februari 1955

In zijn films droeg Chaplin dikwijls een pralerig gouden uurwerk met dito ketting. Ziehier de geschiedenis van dit uurwerk, zoals de grote filmspeler ze zelf vertelt.

Het was na de pemière van m’n film ,, De Goldrun” te New York. Om mij te onttrekken aan de ovaties op straat, zocht ik toevlucht in de metro…… Toen ik thuis kwam, ontdekte ik tot m’n grote verbazing, een gouden uurwerk in de zak van mijn jas. De volgende dag ontving ik de volgende brief:

,, Waarde mijnheer Chaplin.

Ik heb uw film gezien en ben verrukt. Gisteren had ik de gelegenheid U van dichtbij in de metro te zien en, in mijn hoedanigheid van beroepsdief, was ik zo vrij, een gouden uurwerk, dat ik zo pas iemand ontfutseld had, als eerbetoon, in uw zak te doen glijden. ”

Chaplin bracht het uurwerk bij de politie en vertelde zijn avontuur ter gelegenheid van een perscoferentie. Zodoende kwam het in alle kranten te staan. Twee dagen nadien ontving Chaplin een andere brief, met een gouden horlogeketting er in , die als volgt luidde:

IMG_6933 (2) - kopie,,Ik ben de eigenaar van het gestolen uurwerk en ik heb mijn klacht ingetrokken en de politie verzocht, het uurwerk te uwer beschikking te stellen. Ik bewonder U ook en zou het sympathiek optreden van de dief niet willen verloochenen. Om deze reden stuur ik U ook de ketting op.”

Chaplin besluit steeds met de opmerking  ,,Dit horloge en deze ketting hebben voor mij meer waarde dan een ,,Oscar’’, die ik nooit ontving en nooit ontvangen zal.’’

(Revue Française des Byoutiers-Horlogers).