Bijeenkomst 27 september 2012

Vierlingsbeek, 16 september 2012

 Bijeenkomst 27 september 2012

Beste klokkenliefhebber,

Hierbij nodigen wij u uit,na aanmelding, voor de volgende bijeenkomst op donderdagavond 27 september a.s. in café de Wildeman, Grotestraat 38, 5821 AG Vierlingsbeek, tel. 0478 631553.  Aanvang 19.30 uur.

Welkom. 

Lezing door Walther Brouns over Studiegroep Openbare Tijdsaanduiding (SOT).
Walther is lid van de SOT. Zijn lezing wordt aangevuld met informatie over klokkenbouwers uit Limburg, Oost- Brabant en de aansluitende Duitse grensregio. Als leden denken een klok of uurwerk van deze streek te bezitten, gaarne meebrengen. Walther, die zelf ook klokkenbouwer is, is hierover een boek aan het schrijven. Walther heeft samen met Henri Smeets  recent  nog een artikel geplaatst in het ”Tijdschrift”  van De Federatie Klokkenvrienden.

Pauze.  

Na de lezing en aansluitende pauze gaan we de meegebrachte uurwerken, gereedschappen, boeken  en verhalen, enz. bespreken. Iedereen heeft natuurlijk weer wat gemaakt, gekocht, gehoord en gezien in de zomerperiode!Daarna bespreken van ingebrachte onderwerpen en plannen voor de volgende bijeenkomst.

Einde bijeenkomst 10.00 uur.

Voor aanmelden en verdere informatie over deze bijeenkomst kunt u contact opnemen met ondergetekenden,en zie ook ” informatie” op deze site. We hopen op een goede opkomst! Wilt u bij verhindering dit voor 26 september aan Toon Michiels of René Wetzels melden?
En natuurlijk zijn de drankjes voor eigen rekening!

   Met vriendelijke groeten,

         Toon Michiels
E-mail:
toonmichiels@ziggo.nl
René Wetzels
E-mail: r.wetzels@hetnet.nl