Verslag bijeenkomst 21 juni 2012

Door Toon Michiels op 24 juni 2012

 

Deze avond gaf Dhr. Eef van Swelm, oud medewerker van Philips Nijmegen, het Merlet College in Cuijk en tevens organisator van de jaarlijkse Internationale Techno – Stoomdag in Wijchen, een lezing.De lezing was goed voorbereid.

Door middel van voorbeelden en de kopieën die  hij voor iedereen beschikbaar stelde, ging Dhr. van Swelm in op het berekenen van tandwielen, frezen en de werking van verdeelapparaten. Een  wekker zetten was  niet nodig , want deze vakman bij uitstek hield iedereen wakker, ook bij iedere vraag gaf hij uitvoerig tekst en uitleg, zelfs de pauze op de normale tijd schoot erbij in. Iedereen van de klokkengroep Vierlingsbeek weet nu wat het verschil is tussen evolvente en cycloidale vertandingen,het berekenen van tandwielen en verdeel methodes.

Na deze lezing hebben we de rest van de avond gebruikt om meegebrachte spullen te bekijken, en gegevens  uit te wisselen.  Ook is tevens  besloten de volgende bijeenkomst in september te houden. Het thema en de juiste datum krijgt iedereen ruim van te voren toegezonden. Al met al, een geweldige avond, waar de essentie vooral lag bij: de lezing van Eef van Swelm!

Verslag bijeenkomst 26 april

Geplaatst door Toon Michiels op 5 mei 2012

Koper

Dat was het hoofd thema van de bijeenkomst op donderdag 26 april.

De avond werd door weer meer personen bezocht, en wederom door enkele nieuwe leden. Het was Joop van Dijk toevertrouwd, middels een prachtige diapresentatie, die hij speciaal voor deze avond had gemaakt. Joop zegt dan ook, ik wil het wezenlijke van het koper slaan, het vervormen, voor het voetlicht brengen.

Het begon al tientallen eeuwen voor het jaar 0 dat de mensen koper gebruikten en vervormden, voor o.a. versieringen, kunst , klokken, geld en elektronica , de laatste paar jaar is het zelfs ook bij mindere lieden een gewild materiaal! Joop liet ons koper in zijn natuurlijke vorm zien. Zoals koper en koperhoudende ertsen. Ook diverse voorbeelden van het bewerken daarvan, wat iedereen zelf kon uitproberen en ervaren. Hierin is hij duidelijk geslaagd!

De meegebrachte kleine uurwerken en klokken vulden daarna de avond. Met als hoogtepunt,het in aanbouw zijnde kleine planetarium van Willy van Bakel, waarbij het vooral draaide om ‘Hoe draait de aarde , links of rechtsom’.

De volgende bijeenkomst wordt in juni of september gehouden, daarover krijgt iedereen nog bericht. Verder alle personen bedankt, die tandwielen meebrachten voor het kunstwerk van Martha Veldthuis.

 

Kijk eens op koperslagersgilde.nl

Verslag 1 maart

Verslag bijeenkomst 1 maart

Geplaatst door Toon Michiels op 17 maart 2012

De opkomst was als vanouds, er waren ook twee nieuwe gezichten en een gast van het Koperslagers gilde aanwezig. Deze vergadering begon met het presenteren van de website, www.maakeenstijd.nl door Erik Michiels de technische man van de site. De reacties,tips en vragen tijdens de presentatie gaven duidelijk aan dat de site een goede aanvulling is op onze activiteiten. Hierna gaf Rene Wetzels nog een uitleg over de site van de klokkenbouwersgroep Den Bosch. En na een korte pauze waarin de pook van Juul Baltussen werd verloot kwamen de andere, meer op de praktijk gerichte punten ter sprake. Na de rondvraag en het prikken van een nieuwe datum, sloot de bijeenkomst met het positieve saldo van twee nieuwe leden.